ติดต่อ อบต.

สถานที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

โทร.053-047595

โทรสาร 053-047595 ต่อ 22