องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

ดาวน์โหลด คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ คลิ๊ก!!