องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

ติดต่อ อบต.

สถานที่ตั้งสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

 

ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

 

โทร.053-047595

 

โทรสาร 053-047595 ต่อ 22