องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

สถานที่ท่องเที่ยว ตำบลป่าแป๋

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : ต.ป่าแป๋  หมายเลขติดต่อสอบถาม : 053-047595

รายละเอียด : อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่แตง อำเภอเชียงดาว อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่และอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่มีชื่อว่าทะเลหมอกที่งดงามยิ่ง มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมียอดดอยที่มีธรรมชาติงดงามอีกหลายแห่ง เช่นดอยช้าง ดอยสามหมื่น รวมทั้งมีโป่งเดือดซึ่งเป็นน้ำพุร้อนธรรมชาติ ส่วนการล่องแพในลำน้ำแม่แต่งก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 782,575 ไร่ หรือ 1,252.12 ตารางกิโลเมตร

การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : น้ำพุร้อนโป่งเดือด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : หมู่ 5 ต.ป่าแป๋
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 053-047595

รายละเอียด : เป็นน้ำพุร้อนแบบไกเซอร์ (Geyser Type) มีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อนขนาดใหญ่จำนวนหลายบ่อ ที่มีน้ำร้อนเดือด พุ่งขึ้นมา ด้วยแรงดันใต้พิภพตลอดเวลา ความสูงประมาณ 1-2 เมตร อุณหภูมิน้ำใต้ผิวดินประมาณ 176-203 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิน้ำที่ผิวดิน ประมาณ 90-99 องศาเซลเซียส ในอดีต ชาวบ้าน เรียกกันว่า น้ำพุร้อนป่าแป๋ เขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง นด. 2 (โป่งเดือด)

การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : จุดชมวิวม่อนอังเกตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : ต.ป่าแป๋
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 053-047595

รายละเอียด : ม่อนอังเกตุหรือดอยม่อนอังเกตุเป็นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ที่อยู่ลึกไปในเขตแดนภูเขาของสะเมิง มีความสูงถึง 1,840 เมตร ด้านบนมีจุดเด่นที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ เป็นที่นิยมของกลุ่มคนที่ขับรถ 4WD ทะเลหมอก 360 องศา
เนื่องจากที่บนดอยเป็นจุดที่เห็นวิวแบบเปิดโล่ง ซึ่งก็อาจจะสูงสุดในสะเมิงเลยทีเดียว ทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ได้กว้างไกลรอบตัว (จุดชมทะเลหมอกที่สามารถเห็น 360 องศาอีกที่ก็คือ ดอยกาดผี ที่ดอยวาวีจังหวัดเชียงราย)

การเดินทาง : รถ 4WD

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : น้ำตกปางลัน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : หมู่ 6 ต.ป่าแป๋
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 053-047595

รายละเอียด : ตั้งอยู่ บ้านปางลัน หมู่ที่ 6 อยู่ห่างจาก อบต.ป่าแป๋ ประมาณ 6 กิโลเมตร และเดินเท้าเข้าไปดูน้ำตก อีกประมาณ 1
กิโลเมตร ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : ทัวร์ป่าแม่แสะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง : หมู่ 8 ต.ป่าแป๋
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 053-047595

รายละเอียด : เส้นทางเดินป่า นั่งช้าง ล่องแพ ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมากที่สุด ได้แก่ เส้นทางโป่งเดือด สบก๋าย มีจุดเริ่มต้น ที่บ่อน้ำร้อนโป่งเดือด ผ่านบ้านโป่งน้อย บ้านแม่หมาใน (หรือบ้านป่ากล้วย บ้านป่าข้าวหลาม)
ปางช้างป่าคา ล่องแพลำน้ำแม่แตง ผ่านบ้านโป่งแง้น สิ้นสุดที่บ้านสบก๋าย รวมระยะทาง 27 กม. (เดินป่า 10 กม. + ล่องแพ 17 กม.) ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : โฮมสเตย์บ้านกะเหรี่ยงแม่จอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านแม่แสะ ตำบลป่าแป๋
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 053-047595

รายละเอียด : บ้านแม่จอก เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี เป็นหมู่บ้าน ที่ยังคงรักษาความเป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างดีจึงทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่าง ไม่ขาดสายสำหรับอาหาร นักท่องเที่ยว สามารถทำอาหารพื้นเมืองรับประทานร่วมกันครอบครัวโฮมสเตย์ได้ ตอนกลางคืนมีกิจกรรมร่วมกับ คนในหมู่บ้าน มีประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงให้ ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า

การเดินทาง : เดินทางด้วยรถส่วนตัว