องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

สินค้าท้องถิ่น ตำบลป่าแป๋

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.น้ำแร่ธรรมชาติมาดอนน่า

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
ระดับดาว : (ปี 2549)

สถานที่จัดจำหน่าย
บริษัทเชียงใหม่ริเวอร์ปิงพาราไดซ์ จำกัด
174 หมู่ 7 บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : คุณพรพจน์ ศรีมหาโซตะ  โทร : 08-1812-787, 08-1839-5478

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.น้ำแร่ธรรมชาติป่าแป๋ (รหัสโอทอป 500600265201)

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
ระดับดาว : (ปี 2553)

สถานที่จัดจำหน่าย
บริษัทเชียงใหม่ริเวอร์ปิงพาราไดซ์ จำกัด
174 หมู่ 7 บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : คุณพรพจน์ ศรีมหาโซตะ โทร : 08-1812-787, 08-1839-5478

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.อิตาเลียน เอสเพรสโซ่ (รหัสโอทอป 50060006553649)
ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
ระดับดาว : (ปี 2555)

สถานที่จัดจำหน่าย
บ.ไฮแลน์คอฟฟี่ จำกัด
97 ม.3 ถนนแม่มาลัย – ปาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : โทร : 089-8152416

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม. กาแฟคนสวน (รหัสโอทอป 50060002537255)

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
ระดับดาว : (ปี 2555)

สถานที่จัดจำหน่าย
กาแฟคนสวน
46/1 ม.3 ถนนแม่มาลัย-ปาย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : นางทวีพร ทำกิน  โทร : 085-7114681

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.น้ำแร่ธรรมชาติมาดอนน่า

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
ระดับดาว : (ปี 2549)

สถานที่จัดจำหน่าย
บริษัทเชียงใหม่ริเวอร์ปิงพาราไดซ์ จำกัด
174 หมู่ 7 บ้านป่าแป๋ ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : คุณพรพจน์ ศรีมหาโซตะ  โทร : 08-1812-787, 08-1839-5478

ประเภทผลิตภัณฑ์ : เครื่องดื่ม.
เป็นชาผงบรรจุซอง เหมาะสำหรับเป็นของฝากหรือไปชงเองที่บ้านที่สะดวกสบาย(OTOP)

ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
น้ำหนัก :0.00 กรัม
สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
ระดับดาว : (ปี 2546)

สถานที่จัดจำหน่าย กลุ่มอาชีพตำบลป่าแป๋
20 หมู่ 3 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : นายศรีนวล ยอดสร้อ  โทร : 053 229158,09 8502016