องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Menu
Previous
Next
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแป๋ “น้ำไหลไฟสว่าง หนทางดี คนมีการศึกษา แก้ปัญหายาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรับบริจาค มือถือเก่า ทุกรุ่น ทุกสภาพ ทุกยี่ห้อ เพื่อช่วยลดอันตรายจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน โดยรายได้จากการรีไซเคิลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล จะนำไปช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลน 30 แห่ง ทั่วประเทศ และเพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่ 2 บริจาคได้แล้ววันนี้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋

ริ่มแล้ว เปิดรับสมัคร ส.ว. ทั้งประเทศ เชิญผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ขอรับเอกสารการสมัครด้วยตนเองพร้อมบัตรประชาชนแบบ Smart Card ได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นสำหรับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประสงค์จะสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน นี้ เพื่อจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการสมัคร ยื่นใบสมัครได้ที่อำเภอหรือเขตที่ประสงค์จะสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เลือกสมัครได้เพียงกลุ่มอาชีพเดียว (จาก 10 กลุ่มอาชีพ) อำเภอเดียว และวิธีการสมัครเดียว (สมัครอิสระหรือสมัครพร้อมหนังสือแนะนำจากองค์กร) เมื่อสมัครแล้วจะถอนการสมัครมิได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th

ประกาศ “การปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ของพนักงานส่วนตำบล ครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั้วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562”